Sat 13 April 2024 | 6:00 pm - 11:00 pm
- , ,

A special event will take place on the most beautiful roof in Tel Aviv.
Since the 7.10 “Balagan session” they have left the entire empire
The hip-hop they picked up in Kiryat Shmona and left the north.
And now they are in Tel Aviv, continuing their activities from here.. At least something good came out of this damn war..

B – 13.4
They arrive at Abraham Hostel together with “Rizika” and continue the tradition of their rap circles!

What awaits you?
– Rap circles
– Bango recording station
– Performance on stage
– Equal prizes sponsored by valife

We have hip-hop and we will win.

注诇 讛讙讙 讛讻讬 讬驻讛 讘转诇 讗讘讬讘 讬转讞讜诇诇 讗专讜注 诪讬讜讞讚 讘讗讜驻讬讜.
诪讗讝 讛 7.10 状讘诇讗讙谉 住砖谉状 注讝讘讜 讗转 讻诇 讗讬诪驻专讬讬转
讛讛讬驻讛讜驻 砖讛专讬诪讜 讘拽专讬转 砖诪讜谞讛 讜注讝讘讜 讗转 讛爪驻讜谉.
讜注讻砖讬讜 讛诐 讘转诇 讗讘讬讘, 诪诪砖讬讻讬诐 讗转 讛驻注讬诇讜转 砖诇讛诐 诪讻讗谉.. 诇驻讞讜转 诪砖讛讜 讟讜讘 砖讬爪讗 诪讛诪诇讞诪讛 讛讗专讜专讛 讛讝讜..

讘 – 13.4
讛诐 诪讙讬注讬诐 诇讗讘专讛诐 讛讜住讟诇 讬讞讚 注诐 状专讬讝讬拽讛状 讜诪诪砖讬讻讬诐 讗转 诪住讜专转 诪注讙诇讬 讛专讗驻 砖诇讛诐!

诪讛 诪讞讻讛 诇讻诐?
– 诪注讙诇讬 专讗驻
– 注诪讚转 讛拽诇讟讛 砖诇 讘谞讙讜
– 讛讜驻注讛 注诇 讛讘诪讛
– 驻专住讬诐 砖讜讜讬诐 讘讞住讜转 valife

讬砖 诇谞讜 讛讬驻-讛讜驻 讜讗谞讞谞讜 谞谞爪讞.
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?