Wed 15 March 2023 | 9:00 pm - 11:30 pm
- , ,

The Crotches are coming back to KULI ALMA!聽Romantic’-Politic’-Cultic’ rockn’roll from the darkest聽Tel-Aviv city’s holes, and if you never seen The Crotches live you haven’t seen a show in your life!
Special guest: guitar hero Rei Honda!

March 15, at KULI ALMA
Doors 9:00 pm
Show 10pm

Free entrance, all are welcome.

讛诪驻砖注讜转 讞讜讝专讜转 诇讻讜诇讬 注诇诪讗!
专讜拽谞专讜诇 专讜诪谞讟讬-驻讜诇讟讬-拽讗诇讟讬, 砖讬专讬诐 讬砖谞讬诐, 讞讚砖讬诐 讜砖诇诇 讗谞讟讬-诇讛讬讟讬诐 诪诪专转驻讬 转诇讗讘讬讘 讛讞砖讜讻讬诐.
.讜诪讬 砖诇讗 专讗讛 讗转 讛诪驻砖注讜转 讘诇讬讬讘 诇讗 专讗讛 讛讜驻注讛 诪讬诪讬讜
讗讜专讞 诪讬讜讞讚: 讙讬讟专讬住讟 讛注诇 专讬讬 讛讜谞讚讛!

15.3.23
讻讜诇讬 注诇诪讗
转砖注 讗驻住 讗驻住 讛讚诇转讜转 谞驻转讞讜转
注砖专 讗驻住 讗驻住 诪转讞讬诇讜转!

讛讻谞讬住讛 讞讬谞诐 诇讻讜诇谉 讜诇讻讜诇诐 讙诐 讜诇讻诇 讛注讜诇诐.

Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?