Sat 22 December 2018 | 7:00 pm - 11:00 pm
Stax - Mazeh 49, Tel Aviv,

פעם שלישית ריבה!
הג’אם צובר תאוצה ואנחנו נפגשים שוב לשבת של ג’ימג’ומים,
הזיות וריח של אלכוהול על המיקרופון.
מיד לאחר מכן – החזן, הקומדיאן, הדיג’יי נאמבר וואן עומר רן.
שבת, 22.12, 19:00, תהיו או שלא תהיו יותר.

Check Out The Event Page On Facebook