Thu 28 March 2024 | 9:00 pm - 11:00 pm
- , ,

Mark Eliyahu comes to a special show in the new Barby.
Together with the wonderful band, Mark Eliyahu gracefully blends East and West, combines the Makam theory with an innovative and unique production, and takes the listeners on a deep journey through sounds.

诪讗专拽 讗诇讬讛讜 诪讙讬注 诇诪讜驻注 注诪讬讚讛 诪讬讜讞讚 讘讘讗专讘讬 讛讞讚砖.
讬讞讚 注诐 讛诇讛拽讛 讛诪讜驻诇讗讛, 诪讗专拽 讗诇讬讛讜 诪转讬讱 讘讞谉 诪讝专讞 讜诪注专讘, 诪砖诇讘 讗转 转讜专转 讛诪拽讗诐 注诐 讛驻拽讛 讞讚砖谞讬转 讜讬讬讞讜讚讬转, 讜诇讜拽讞 讗转 讛诪讗讝讬谞讬诐 诇诪住注 注诪讜拽 讘爪诇讬诇讬诐.
注诇 讛讘诪讛:
诪讗专拽 讗诇讬讛讜- 拽诪谞爪壮讛, 讘讙诇诪讛, 砖讬专讛
驻专抓 讗诇讬讛讜- 讟讗专
专讜谞讬 注讘专讬谉- 讻诇讬 讛拽砖讛
讞讬讬诐 讜讬讬住- 拽诇讬讚讬诐
讬谞拽诇讛 住讙诇- 讘讗住 讜讙讬讟专讜转
讙讘专讬讗诇 诪谞讚诇- 注讬爪讜讘 住讗讜谞讚
诇讬专谉 讬爪讞拽- 注讬爪讜讘 转讗讜专讛
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?