Fri 27 January 2023 | 5:00 pm - 9:00 pm
- , ,

Black & White Shabbat dinner for Young Internationals & Israelis ages 25-40

DRESS CODE: Everyone wears Black & White

Event Sponsors: JICNY Israel & The Tel Aviv Int’l Synagogue (TAIS)

DATE: Friday, January 27, 2023

ADDRESS: (TAIS) The Tel Aviv Int’l Synagogue, “Beit El”, Frishman Street 23 (off Ben Yehuda St)

SCHEDULE:
17:00 Mincha & Carlebach Shabbat Services
Followed by Champagne Kiddush
Followed by Dinner
Followed by Dessert Bar

COST:
130nis till Wed Jan 18;
140nis till Wed, Jan 25;
155nis – late registration
90nis New Olim less than 6 months
FREE for Lone Soldiers

To Register send email to events@jicny.com and write “TLV Shabbat” in the subject line. Include your name, age, country of origin AND a link to your social media / website profile with a recent photo – once you are approved, we will send you the payment link.

Location: Tel Aviv International Synagogue, Frishman 23

爪注讬专讬 转”讗 (讘讙讬诇讗讬 25-40) 诪讜讝诪谞讬诐 诇讗专讜讞转 砖讬砖讬 砖讻讜诇诐 诪转诇讘砖讬诐 注诐 拽讜讚 诇讘讜砖 砖讞讜专 讜诇讘谉!

转讗专讬讱: 讬讜诐 砖讬砖讬, 27.1.23

诇讜讝: 17:00 – 诪谞讞讛 讜拽讘诇转 砖讘转 拽专诇讬讘讱, 拽讬讚讜砖 砖诪驻谞讬讛, 讗专讜讞转 砖讬砖讬 讜讘专 拽讬谞讜讞讬诐

注诇讜讬讜转:
砖”讞 130 – 注讚 18.1
砖”讞 140 – 注讚 25.1
砖”讞 155 – 讛专砖诪讛 诪讗讜讞专转
砖”讞 90 – 诇注讜诇讬诐 讞讚砖讬诐 (驻讞讜转 诪-6 讞讚砖讬诐)
讞讬讬诇讬诐 讘讜讚讚讬诐 讞讬谞诐!

诇讛专砖诪讛: 转砖诇讞 诪讬讬诇 诇 events@jicny.com 讜转讻转讘 诪”TLV Black & White” 讘谞讜砖讗 讛诪讬讬诇 注诐 讛砖诐, 讙讬诇, 讗专抓 诇讬讚讛 讜诇讬谞拽 诇驻专讜驻讬诇 砖诇讱 讘专砖转 砖讬砖 讘讜 转诪讜谞讛 注讚讻谞讬转. 讗讞专讬 讗讬砖讜专讬谞讜, 谞砖诇讞 诇讻诐 诇讬谞拽 诇转砖诇讜诐.
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?