Sat 20 April 2024 | 8:30 pm - 11:30 pm
- , ,

Gon Ben Ari
Solo performance
Door 20:30 (+happy hour at the bar until they start)
Show: 9:45 p.m
Tickets:
60 NIS in advance
80 NIS at the door

Gon Ben Ari returns to Tel Aviv after a break from being a musician – for filming a series! – with songs from the three albums, new songs from the album that is finally being recorded right now in a stealthy “in spite of everything” atmosphere.

讙讜谉 讘谉 讗专讬

讛讜驻注转 住讜诇讜

讚诇转 20:30 (+讛讗驻讬 讛讗讜讜专 注诇 讛讘专 注讚 砖诪转讞讬诇讬诐)

诪讜驻注: 21:45

讻专讟讬住讬诐:

60 砖”讞 讘诪讜拽讚诪转

80 砖”讞 讘讚诇转

诪驻讜谞讬诐/讞讬讬诇讬诐/诪讬诇讜讗讬诪谞讬拽讬诐 – 30 砖”讞 (讘讛爪讙转 转讝/讞讜讙专)

讙讜谉 讘谉 讗专讬 讞讜讝专 诇转诇 讗讘讬讘 讗讞专讬 讛驻住拽转 诪讜讝讬拽讗讬讜转 – 诇爪讜专讱 爪讬诇讜诪讬 住讚专讛! – 注诐 砖讬专讬诐 诪砖诇讜砖转 讛讗诇讘讜诪讬诐, 砖讬专讬诐 讞讚砖讬诐 诪讛讗诇讘讜诐 砖诪讜拽诇讟 住讜祝 住讜祝 讻专讙注 讘讗讜讜讬专转 状诇诪专讜转 讛讻诇状 讞诪拽谞讬转. 讛讜驻注转 住讜诇讜 拽专讜讘讛 讘讜讗讻讛 驻讜诇砖谞讬转, 砖讬讞讛 讘讬谉 讛砖讬专讬诐 讗诐 诇讗 讬讛讬讛 讗讜拽讜讜专讚, 驻讬谞转 砖讗诇讜转 讜讗驻住-转砖讜讘讜转, 讜-讜讜讗诇讛 讝讜诇转.

Check Out The Event


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?