Wed 24 June 2020 | 7:00 pm - 11:00 pm
Shtulim 47 - Shtulim 47, Tel Aviv,

Community Initiation Meeting – On Wednesday, 24/06/2020, between 19:00 and 23:00, we will jointly celebrate the departure for the Burn of Motion 2020 (October 6-10, 2020, Sukkot).

What happens at the initiation meeting? , recognize the different departments and what their role in the mosaic created by the event, you can choose to take part in team leads or shifts in the incident. departments will have a presence on the ground and you can join the action.

In addition, we invite you to take part in an interactive session, you will come up with a stabilizer? represent camp? art still in awe or any other content? – Choose your gifting
Wellcome!

מפגש התנעה קהילתי – ביום רביעי ה – 24/06/2020 בין 19:00 – 23:00 נחגוג ביחד את היציאה לדרך לקראת ברן אין מושן 2020 (6-10 באוקטובר 2020, חוה”מ סוכות).

מה קורה במפגש ההתנעה? ניפגש, נכיר את המחלקות השונות ומה התפקיד שלהן בפסיפס שיוצר את האירוע, תוכלו לבחור לקחת חלק בצוות מוביל או במשמרות באירוע. המחלקות יהיו נוכחות בשטח ותוכלו להצטרף לעשייה.

בנוסף אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק אינטראקטיבי במפגש, תרצו לבוא עם מייצב? לייצג מחנה? אמנות בלייב או כל תוכן אחר? – Choose your gifting
וולקאם!
מה שנביא ומה שנעשה זה מה שיהיה.

עשרת העקרונות – הבסיס והערכים, משם הכל מתחיל – (לקוח מהעמוד הרשמי של העמותה באינטרנט)
—————————————————-
עשרת העקרונות – מייסד ברנינג מן, לארי הארווי, כתב את עשרת העקרונות ב- 2004 כקווים מנחים לקהילות הברן החדשות שנוצרו ברחבי העולם (הריג’נלס). העקרונות לא נוסחו להנחות איך אנשים צריכים לנהוג אלא לשקף את התרבות והאתוס של הקהילה כפי שהתפתחו באופן אורגני מאז הולדת האירוע הראשון.
*לא להשאיר עקבות* – קהילתנו מכבדת את הסביבה. אנו מחויבים שלא להשאיר עקבות לפעילותנו בכל מקום בו אנו מתכנסים. אנו מנקים אחרינו ושואפים להשאיר מקומות במצב טוב מכפי שמצאנו אותם.
*מיידיות* – חוויה מיידית היא במובנים רבים הנדבך החשוב ביותר בתרבות שלנו. אנו שואפים להתגבר על מחסומים העומדים ביננו לבין החיבור לאני הפנימי שלנו, למעורבות בחברה, ולקשר עם עולם הטבע שמעבר לשליטם של בני אנוש.
*הכללה מוחלטת* – כל אחד יכול להיות חלק מהקהילה. אנו מכבדים ומקבלים בברכה כל אדם זר. אין דרישות מקדימות להשתתפות בקהילתנו.
*הסתמכות עצמית מוחלטת* – קהילתנו מעודדת את הפרט לגלות, לתרגל ולהסתמך על משאביו הפנימיים
*השתתפות* – קהילתנו מחויבת למוסר השתתפות מוחלט. אנו מאמינים ששינוי, בין אם בפרט ובין אם בחברה כולה, יכול להתרחש רק דרך מעורבות אישית עמוקה. אנו מממשים הוויה דרך עשייה. כל אחד מוזמן לעבוד. כל אחד מוזמן לשחק. אנו הופכים את העולם לממשי דרך פעולות הפותחות את הלב.
*ביטוי עצמי מוחלט* – ביטוי עצמי מוחלט נובע מתוך הייחודיות של הפרט. איש מלבדו ומלבד הקבוצה עמה הוא משתף פעולה אינו יכול לקבוע את תוכן הביטוי העצמי. ביטוי זה מוצע כמתנה עבור אחרים. ברוח זו, על מעניק המתנה לכבד גם את זכויותיו וחירויותיו של הנמען.
*א-מסחריות* – במטרה לשמר את רוח הענקת-המתנות, קהילתנו שואפת ליצור סביבה חברתית נטולת חסויות מסחריות, עסקאות או פרסום. אנו עומדים על המשמר בכדי להגן על תרבותנו מפני ניצול שכזה.
*הענקת מתנות* – מידברן מוקדש להענקת מתנות. ערכה של מתנה הוא בלתי מותנה. הענקת מתנה אינה מותנית בקבלה או בהחלפה של דבר-מה שווה-ערך.
*אחריות אזרחית* – אנו מכירים בערך החברה האזרחית. על חברי קהילה שמארגנים אירועים לקחת אחריות לשלום הציבור ולדאוג לתקשר למשתתפים את אחריותם האזרחית. כמו כן אחראים המארגנים לקיים את האירועים בהתאם לחוקי המקום והמדינה.
*מאמץ קהילתי* – קהילתנו מעריכה שיתופי-פעולה יצירתיים ומאמץ משותף. אנו שואפים ליצור, לקדם ולהגן על רשתות חברתיות, מרחבים ציבוריים, עבודות אמנות ודרכי-תקשורת שתומכים ביחסי גומלין מסוג זה

Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?


Map Unavailable