Tue 14 March 2023 | 8:30 pm - 11:30 pm
- , ,

YEMEN BLUES
Tuesday 14/3
Barby Tel Aviv
Last tickets: https://bit.ly/YemenBlues-14-3

Yemen Blues
Returning to Barby with a new single and surprise guests
The contemporary Yemen Blues Quartet that tours non-stop in Europe, the USA and Canada brings with them a soulful rave atmosphere with old and new songs of the band

LOCATION: Kibbutz Galuyot Rd 52, Tel Aviv-Yafo

讬诪谉 讘诇讜讝 YEMEN BLUES
诪讗专讞讬诐 讗转 诪讗专拽 讗诇讬讛讜 讜注讟专 诪讬讬谞专
砖诇讬砖讬 14/3
讘讗专讘讬 转诇 讗讘讬讘
讻专讟讬住讬诐 讗讞专讜谞讬诐: https://bit.ly/YemenBlues-14-3

讬诪谉 讘诇讜讝
讞讜讝专讬诐 诇讘讗专讘讬 注诐 住讬谞讙诇 讞讚砖 讜讗讜专讞讬诐 砖讬驻转讬注讜
专讘讬注讬讬转 讬诪谉 讘诇讜讝 讛注讻砖讜讜讬讜转 砖诪住转讜讘讘转 诇诇讗 讛驻住拽讛 讘讗讬专讜驻讛 讗专讛状讘 讜拽谞讚讛 诪讘讬讗讬诐 讗讬转诐 讗讜讜讬专讛 砖诇 专讬讬讘 诪诇讗 谞砖诪讛 注诐 砖讬专讬诐 讬砖谞讬诐 讜讞讚砖讬诐 砖诇 讛讛专讻讘

专讘讬讚 讻讞诇谞讬 – 砖讬专讛 讜讙讬诪讘专讬 / 砖谞讬专 讘诇讜诪谞拽专谞抓 – 注讜讚 讜讘住 / 专讜谞讬 注讘专讬谉 – 讻诇讬 讛拽砖讛 / 讚谉 诪讗讬讜 – 转讜驻讬诐
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?