Mon 26 September 2022 | 6:15 pm - 7:00 pm
- , ,

On Rosh HaShanah, be part of a massive Community Gathering at Frishman Beach for our Annual Cast-Your-Sins-Away Tashlich!

讛注讘专讬转 讘讛诪砖讱…

Monday, September 26 – 6:15pm

B.Y.O.B. – Bring Your Own Bread! J/k – We’ll provide that for you!

Rabbi Ariel will also sound a full 100 Shofar Blasts to help all fulfill this powerful Rosh HaShanah mitzvah!

Photo credit – Moty Kimchi
(Photo taken without our knowledge or consent and posted on the internet)

讻讜诇诐 诪讜讝诪谞讬诐 诇讟拽住 讛转砖诇讬讱 诪住讬讘讬转 砖讬转拽讬讬诐 讘讞讜祝 驻专讬砖诪谉 讘转”讗 讜讬讞讚 谞砖诇讬讱 讗转 讛讞讟讗讬诐 砖诇谞讜 诇讬诐!

讛讟拽住 讬转拽讬讬诐 讘讬讜诐 砖谞讬, 讗’ 转砖专讬, 26.9.22 讘砖注讛 18:30 讘讞讜祝 驻专讬砖诪谉!

讙诐, 讻讞诇拽 诪驻专讜讬讬拽讟 “砖讜驻专 讘驻讗专拽” 砖诇 爪讜讛专, 讛专讘 讗专讬讗诇 讬转拽注 讘砖讜驻专 100 转拽讬注讜转 诇讝讻讜转 讗转 讻诇诇 讛爪讬讘讜专 讘诪爪讜讜讛 砖诇 专讗砖 讛砖谞讛!

讛讟拽住 讞讬谞诐 讜驻转讜讞 诇讻讜诇诐!

转诪讜谞讛: 诪讜讟讬 拽诪讞讬
讛转诪讜谞讛 爪讜诇诪讛 诇诇讗 讬讚讬注转讬谞讜 讗讜 讛住讻诪转讬谞讜 讜讛讜驻抓 讘讗讬谞讟专谞讟

Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?