Tue 14 December 2021 | 8:30 pm - 11:59 pm
Barby - Derech Kibuts Galuyot 52, Tel Aviv, 90 NIS

Sima Nun is finally coming to Barby!
For those who no longer have time to listen, it’s time to come and see Sima Nun’s eyes for the first time at Barby Tel Aviv on December 14 !! <3

And another surprise guest … !!

Come on, hurry up, the first 200 sages have discounted tickets !!
***

Check Out The Event Page On Facebook

住讜祝 住讜祝 住讬诪讛 谞讜谉 诪讙讬注讛 诇讘讗专讘讬!
诇诪讬 砖诇讗 注讜讚 讛住驻讬拽讜 诇讛拽砖讬讘 讝讛 讛讝诪谉 诇讘讜讗 讜诇专讗讜转 讘注讬谞讬讬诐 讗转 住讬诪讛 谞讜谉 诇专讗砖讜谞讛 讘讘讗专讘讬 转诇 讗讘讬讘 讘14 诇讚爪诪讘专!! <3
讗讜专讞: 讟讚讬 谞讙讜住讛
讜注讜讚 讗讜专讞 讘讛驻转注讛…!!

讬讗诇诇讛 诪讛专讜, 诇200 讛讞讻诪讬诐 讛专讗砖讜谞讬诐 讻专讟讬住讬诐 诪讜讝诇讬诐!!
***
诇讛拽砖讬讘 诇诪讜住讬拽讛 诇驻谞讬 砖拽讜谞讬诐 诪诇讗 讻专讟讬住讬诐? 住讘讘讛.

转诪讜谞讛 注状讬 驻讗砖讛 诪抓
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?