Fri 21 June 2024 | 11:00 am - 7:00 pm
- , ,

Opening event: Friday, 21.06.2024, 11:00

In the exhibition authot describes in photography and video the last remains of the Palestinian village of Sumail – remains that have since been buried under a new contractor’s neighborhood. This is a record of the last line in the process of erasing the village and the Jewish neighborhood that has been living in its lands and houses since 1948. The exhibition is like a lament for the erased neighborhood and the diverse possibilities of existence that were embodied in it.

讗讚诪讛 拽砖讛
住驻讬 讙专砖讜谞讬
讗讜爪专转 – 诪讬讻诇 讘专讗讜专
讗讬专讜注 驻转讬讞讛: 讬讜诐 砖讬砖讬, 21.06.2024, 11:00
讛讜驻注讛 砖诇 诇讛拽转 状讗讝讜讘讬 讛拽讬专状 讘讗讬专讜注: 21.06.2024, 13:00
砖讬讞讛 注诐 讛讗讚专讬讻诇 讗诪谞讜谉 讘专-讗讜专 09.07.2024, 19:00
砖注讜转 驻转讬讞讛: 讬诪讬诐 讘壮-讛壮 11:00-16:00 讜壮 10:00-14:00
讘转注专讜讻讛 状讗讚诪讛 拽砖讛状 诪转讗专转 住驻讬 讙专砖讜谞讬 讘爪讬诇讜诐 讜讘讜讬讚讗讜 讗转 砖专讬讚讬讜 讛讗讞专讜谞讬诐 砖诇 讛讻驻专 讛驻诇住讟讬谞讬 住讜诪讬讬诇 – 砖专讬讚讬诐 砖谞拽讘专讜 诪讗讝 诪转讞转 诇砖讻讜谞讛 拽讘诇谞讬转 讞讚砖讛. 讝讛讜 转讬注讜讚 砖诇 讛讬砖讜专转 讛讗讞专讜谞讛 讘转讛诇讬讱 讛诪讞讬拽讛 砖诇 讛讻驻专 讜砖诇 讛砖讻讜谞讛 讛讬讛讜讚讬转 砖讬讜砖讘转 讘讗讚诪讜转讬讜 讜讘讘转讬讜 诪讗讝 1948. 讛转注专讜讻讛 讛讬讗 讻注讬谉 拽讬谞讛 诇砖讻讜谞讛 讛诪讞讜拽讛 讜诇讗驻砖专讜讬讜转 讛拽讬讜诐 讛诪讙讜讜谞讜转 砖讛转讙诇诪讜 讘讛.

Check Out The Event


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?