Thu 12 January 2023 | 8:30 pm - 11:00 pm
- , ,

Danielle Weil is launching her debut book! It was published through 77 newspaper publishers.
Danielle is a poet, musician and spoken-word artist, who also released her debut album this year – “Lion’s Cub Tongue of Wolves”

12.1, Thursday, 20:30
The Little Prince, 19 King George Street, Tel Aviv
Free entrance!

The book will be waiting for you at the launch, but here is also an invitation link for those who already want it on the way – https://danielleweil.bandcamp.com/merch/-

诇职讛执讬砖讈指讗值讬谉 – 讛砖拽转 住驻专!
住驻专 讛讘讬讻讜专讬诐 砖诇 讚谞讬讗诇 讜讬讬诇, 诇职讛执讬砖讈指讗值讬谉, 讬爪讗 诇讗讜专 讚专讱 讛讜爪讗转 注讬转讜谉 77 讘注专讬讻转讜 砖诇 驻专讜驻住讜专 讙讘专讬讗诇 诪讜拽讚
讚谞讬讗诇 讛讬讗 诪砖讜专专转, 诪讜讝讬拽讗讬转 讜讗诪谞讬转 住驻讜拽谉-讜讜专讚, 讗砖专 讛讜爪讬讗讛 讛砖谞讛 讙诐 讗转 讗诇讘讜诐 讛讘讻讜专讛 砖诇讛- “讙讜专转 讗专讬讜转 砖驻转 讝讗讘讬诐”

讗讜专讞讬诐:
注讚讬 拽讬住专
谞注诐 驻专转讜诐
讬讜讗讘 讟诇诪讜专
讟诇讬讛 讬砖讬
讗诪讬专 讞专砖
转诪讬 讜讬讬诇
谞讟注 讜讬谞专
砖专讛 驻讜谉 砖讜讜专爪讛

12.1, 讬讜诐 讞诪讬砖讬, 20:30
讛谞住讬讱 讛拽讟谉, 拽讬谞讙 讙’讜专讙’ 19, 转”讗
讻谞讬住讛 讞讜驻砖讬转!

讛住驻专 讬讞讻讛 诇讻诐 讘讛砖拽讛, 讗讘诇 讛谞讛 讙诐 诇讬谞拽 讛讝诪谞讛 诇诪讬 砖讻讘专 专讜爪讛 讗讜转讜 讘讚专讱 讗诇讬讜- https://danielleweil.bandcamp.com/merch/-
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?