Sat 22 January 2022 | 8:00 am - 11:59 pm
Gargarin - Kibbutz Galiyot 13, Tel Aviv,

All Amba Productions and Daisy’s Psalms present:
Hagigagrin馃コ馃コ
The most psychogagic performance for the year 2022.
Special guests, songs from the new album “Friday Dinner”, classics from “Psychogagic Rock”, surprises and of course a full gag.
Come and bring the whole family, friends and girlfriends. Going to be crazy.
22/1 Hagagrin Club at Kibbutz Galuyot 13, Tel Aviv.
All proceeds go to the fight against Baum Syndrome.
see you later. G.

讻讜诇讬 注诪讘讛 讛驻拽讜转 讜讛驻住讜诇讬讛 砖诇 讚讬讬讝讬 诪爪讬讙讬诐:
馃コ馃コ讞讙讬讙讗讙专讬谉馃コ馃コ
讛讛讜驻注讛 讛驻住讬讻讜讙讗讙讬转 讘讬讜转专 诇砖谞转 2022 转砖住”G.
讗讜专讞讬诐 诪讬讜讞讚讬诐, 砖讬专讬诐 诪讛讗诇讘讜诐 讛讞讚砖 “讗专讜讞转 砖讬砖讬”, 拽诇讗住讬拽拽讜转 诪”专讜拽 驻住讬讻讜讙讗讙讬, 讛驻转注讜转 讜讻诪讜讘谉 诪诇讗 诪诇讗 讙讗讙讬.
转讘讜讗讜 讜转讘讬讗讜 讗转 讻诇 讛诪砖驻讞讛, 讛讞讘专讬诐 讜讛讞讘专讜转. 讛讜诇讱 诇讛讬讜转 诪砖讜讙注讙讬.
22/1 诪讜注讚讜谉 讛讙讙专讬谉 讘拽讬讘讜抓 讙诇讜讬讜转 13, 转”讗.
讻诇 讛讛讻谞住讜转 讛讜诇讻讜转 诇诪讗讘拽 讘转住诪讜谞转 讛讘讗讜诐.
谞转专讗讛. G.

***讻谞讬住讛 诇讻诇 讛讙讬诇讗讬诐***

诪讞讬专讬 讻专讟讬住讬诐:

诪讻讬专讛 诪讜拽讚诪转 : 70 砖”讞

诪讻讬专讛 讘诪拽讜诐 : 90 砖”讞

诇讬谞拽 诇讻专讟讬住讬诐 : https://www.eventer.co.il/f74d3

驻转讬讞转 讚诇转讜转 : 20:00.

讛讜驻注讛 : 21:30.

讙专驻讬拽讛 : 专讜转诐 讘专讜诐
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?