Mon 31 October 2022 | 8:00 pm - 11:45 pm
- , ,

Welcome to the Bor
31.10.22 Monday | 22:00-06:00
Bor X Misshapes Election Special

讛讻谞讬住讛 讞讜驻砖讬转 讜诪讜转谞讬转 讘讛专砖诪讛: https://www.eventer.co.il/missbor
馃暢
讛诪讬住砖讬讬驻住 驻讜转讞转 讗转 讛诪住讬讘讛 讛专讗砖讜谞讛 砖诇讛 讘讘讜专 讘讗讞讚 讛诇讬诇讜转 讛讻讬 诪驻讞讬讚讬诐 砖讬砖 鈥 诇讬诇 讛讘讞讬专讜转. 讘诇讬诇讛 讛诪诇讞讬抓 讛讝讛, 讻讜诇谞讜 谞转讗讞讚 转讞转 转讞讜砖转 讛讚讝’讛 讜讜, 讛诪讜注拽讛 讜讛讗讞讚讜转 讛讞讝拽讛 诪住讘讬讘 诇专讞讘讛 讜诇注诪讚讛, 注诐 讗讛诇 注讚谉 讜讚讜讚讬 讜讚讬砖 讜诪讛诪讬住砖讬讬驻住, 讜讬谞住 讜讚谞讜讱 诪讛讘讜专, 讜讗讜专讞 讻讘讜讚 讗讞讚 讜讬讞讬讚, 住诇拽讟讜专 讛注诇 讬讜讗讘 讙讜诇讚诪谉!
馃暢
Yoav Goldman
Ahal Eden
Vince
Dudi Vadish
Danoch
馃暢
Please remember:
* BOR is a safe space for all
* Dance & let dance
* No flash
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?