Thu 20 January 2022 | 8:00 pm - 11:59 pm
Ozen Bar - King George 48, Tel Aviv,

Bare Dreams | Ozen Bar 2.0 TLV | Jan 20th

Get your tickets now:
baredreams.com/tix
—-
讗讞专讬 砖诇讜砖讛 讞讜讚砖讬诐 讜讗诇讘讜诐 讘讻讜专讛 砖讛讜拽诇讟 讘讗谞讙诇讬讛 讬讞讚 注诐 讛诪驻讬拽 讛讘专讬讟讬 谞讬诇 拽谞讚讬 讘拽谞讛, Bare Dreams 讞讜讝专讬诐 诇讗讜讝谉 诇讛讜驻注讛 诪诇讗讛 讘砖讬专讬诐 讞讚砖讬诐 诇讞讙讜讙 讗转 讛住讬谞讙诇 讛讞讚砖 砖诇讛诐 I Cannot Forget 讜讗转 讛讞转讬诪讛 砖诇讛诐 讘诇讬讬讘诇 讛讘专讬讟讬 Ranch Records.
专讙注 诇驻谞讬 砖讬砖讬拽讜 讗转 讛讗诇讘讜诐 讛诪诇讗 讛专讗砖讜谉 砖诇讛诐 讜讬讞讝专讜 诇住讬讘讜讘讬 讛讛讜驻注讜转, Bare Dreams
!诪讙讬注讬诐 诇讞谞讜讱 讬讞讚 讗讬转讻诐 讗转 讛讗讜讝谉 讘专 讛讞讚砖
—-
Opening Act: The Urban Tales
Ozen Bar, King George 48, Tel Aviv
Thursday, Jan 20th, 2022
Doors: 20:00
Pre-Sale Tickets: 50鈧
—-
Listen to Bare Dreams on Spotify:
https://www.baredreams.com/
—-
*Following Covid-19 Guidelines
*Limited amount of tickets available
Check Out The Event Page On Facebook


Looking for more cool events? Sign up to our weekly Events Newsletter to get all kinds of awesome recommendations directly to your inbox!

Sign up to our weekly Events Newsletter here


Looking for more ideas?